PiANObar Party

Vårt originale konsept "PiANObar Party" gir deg muligheten til å leie din egen rock'n'roll-pianobar for én kveld!
 

Det er velegnet for konferanser, kickoff-selskaper, jubileer og julebord, for denne pianobaren kan settes opp hvor som helst!
Vi står for det hele, inklusive et flygel, lyd- og lyssystem, barkrakker, cocktailbord, tekniker og en av våre førsteklasses internasjonale pianoentertainere.
Våre entertainere opptrer med et tre timers program, med energisk, levende partymusikk tilpasset publikum. Alle våre artister har det felles at de vet hvordan de skal oppnå kontakt med publikum og få i stand en skikkelig partyatmosfære.

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser