Francois Sibbald

Francois har vært aktiv som entertainer, foredragsholder, motivator og konfransier i næringslivet siden 1996 og har en unik erfaring i bransjen.

Sibbald har bevisst konsentrert seg om bedriftsmarkedet grunnet overraskelsesmomentet i sine opptredener og har derfor holdt seg unna rampelyset. Francois har gjennom årene bevist at latter en sitter løst når han er på scenen - enten det er 30 eller 5000 publikummere i salen.

Et særedeles etterspurt innslag under konferanser og faglige samlinger, er hans humoristiske foredrag. Han gir seg ut for å være utenlandsk ekspert (han snakker norsk, nederlandsk, engelsk, tysk og fransk) innen et aktuelt tema som flettes inn i det faglige programmet og holder et foredrag som vil få forsamlingen til å le, ta notater og bli grundig lurt. PowerPoint er hans hjelpemiddel og humor hans våpen.

Svært ofte går Francois over i konfransierrollen etter sitt foredrag for å krydre den øvrige delen av konferansen med sine verbale krumspring.

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser