Øvrige tjenester

Oppfølging / koordinering av leverandører

En moderne konferanse er et puslespill, der det kreves mange ulike innsatsfaktorer for å skape en vellykket og utbytterik helhet.

Les mer ...

Foredragsholdere / program

Et vellykket program er et resultat av gode foredragsholdere, god tidsplanleegging og et godt tilbud til de viktige "trekkplastrene".

Les mer ...

Konferanseweb

Vi kan tilby en komplett konferanseweb til passet ditt arrangement.

Les mer ...

Abstracts - administrering og publisering

Et viktig orienteringsverktøy for mulige konferansedeltakere er abstracts, eller sammendrag av foredrag og seminarer.

Les mer ...

Transport

Fjell og fjord Konferanser AS er i tillegg et fullservice reisebyrå og tilbyr alle former for transport, fra fly og tog til tilbringertjeneste i mini vans.

Les mer ...

On-site management

Hva gjør du hvis det ikke er nok wienerbrød til kaffepausen? Eller hvis det ikke er dekket på til nok mennesker under festmiddagen? Hvis du har avtale med oss, kan du rolig fortsette med ditt.

Les mer ...

Video / streaming

For å nå de som ikke har anledning til å delta på konferansen, er web-TV blitt mer og mer populært.

Les mer ...

Aktiviteter

Som en del av det totale tilbudet kan Fjell og Fjord Konferanser tilby planlegging og gjennomføring av gruppe- og induviduelle aktiveter,

Les mer ...

Ledsagerprogram

I totalopplevelsen av konferanser inngår et godt og attraktivt ledsagerprogram.

Les mer ...

Redaksjonelle tjenester

Skal du nå ut til mange, kan det være hensiktsmessig å lage en konferanseavis, eller publisere artikler og reportasjer på web etter konferansen.

Les mer ...

Markedsføring / Reklame / Design

I dagens medieverden, overøses vi av informasjon og tilbud 24 timer i døgnet.

Les mer ...

Økonomi

Budsjetter, kontantstrømoversikter og etablering av aktivitets- og fremdriftsplaner er kjernen i et hvert godt gjennomført prosjekt. 

Les mer ...

Anbudsarbeid

For større prosjekter kan det være hensiktsmessig eller nødvendig å gjennomføre en anbudsprosess. 

Les mer ...

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser