Abstracts - administrering og publisering

Et viktig orienteringsverktøy for mulige konferansedeltakere er abstracts, eller sammendrag av foredrag og seminarer.

Fjell og Fjord Konferanser kan påta seg innhenting, administrasjon og publisering av abstracts. Alt foregår elektronisk via internett.

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser