Anbudsarbeid

For større prosjekter kan det være hensiktsmessig eller nødvendig å gjennomføre en anbudsprosess. 

Vi kan bistå i dette arbeidet. Blant annet kan vi stå for gjennomføringen av offentlige anbudsprosesser, fra utforming av anbudsdokumenter, via utlysning i diverse media og til evaluering av tilbud og kontraktsforhandlinger med de aktuelle tilbyderne.

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser