Konferanseweb

Vi kan tilby en komplett konferanseweb til passet ditt arrangement.

Vår teknologiske løsning inneholder funksjonalitet som ivaretar alt fra utsendelse av invitasjoner og nyhetsbrev, til registrering av deltakere og håndtering av betaling. Løsningen er et fullverdig publiseringsverktøy som også tillater deg å publisere alt fra nyheter og abstracts til løpende informasjon om arrangementet og programmet.

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser