Markedsføring / Reklame / Design

I dagens medieverden, overøses vi av informasjon og tilbud 24 timer i døgnet.

For å stå ut fra mengden er det derfor viktig å skape et visuelt og kommunikasjonsmessig uttrykk som både gjør ditt budskap og tilbud synlig og attraktivt.

Vi kan tilby helhetlige kommunikasjonsløsninger som ivaretar alt fra design av konferanseprofil og - web til utvikling av kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsmateriell til din konferanse.

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser