Økonomi

Budsjetter, kontantstrømoversikter og etablering av aktivitets- og fremdriftsplaner er kjernen i et hvert godt gjennomført prosjekt. 

Vi hjelper deg med planene og bruker våre kontakter og avtaler for å skaffe deg de beste prisene. Vi hjelper deg med å etablere en gjennomførbar finansieringsplan og har gode og effektive verktøy og rutiner for fakturering og innbetaling. Vi kan også bistå deg i arbeidet med å finne eksterne finansieringskilder, som interesseorganisasjoner som gir prosjektstøtte, det offentlige, eller andre.

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser