Oppfølging / koordinering av leverandører

En moderne konferanse er et puslespill, der det kreves mange ulike innsatsfaktorer for å skape en vellykket og utbytterik helhet.

Ofte er det lett og gardere seg og velge leverandører og løsninger som er litt i overkant heller enn litt i underkant. Vi vet hvilken innsats som er nødvendig for at du skal nå dine mål, og vi vet hva som er tilstrekkelig for at kvaliteten skal bli mer enn god nok. Overlater du oppfølging og koordinering av laverandører til oss, får du et arrangement som er skreddersydd og optimaliserer dine behov.

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser