Om oss

Fjell og Fjord Konferanser AS gjennomfører hvert år mer enn 500 små og store arrangementer i inn- og utland. Det gjør oss til en av de ledende aktørene i vår bransje. Selskapet har 13 ansatte og en årlig omsetning på ca. 75 millioner kroner. Fjell og Fjord Konferanser AS arbeider for å profesjonalisere bransjen, og har som mål å etablere PCO - Professional Congress Organizer - som et allment kjent og anerkjent kvalitetsbegrep i bransjen.

Fjell og Fjord Konferanser AS ønsker å gjøre ting riktig; Vi skal oppføre oss mer ærlighet og personlighet både ovenfor kunder, samarbeidspartnere og myndigheter.

Historikk

Fjell og Fjord Konferanser AS ble etablert av Anne-Lise Amundsen i februar 1994, og er 100% eid av familien Amundsen.
Selskapet har hovedkontor på Kjeller og avdelingskontor i Bergen.

Les mer ...

Medarbeidere

Vi er et familieselskap, både eiermessig og mentalt. Et samarbeid med oss skal oppleves som personlig, inkluderende, trygt og tillitsvekkende. Når du har valg oss som partner, vil du kun trenge å forholde deg til én person; den som er prosjektleder for ditt prosjekt. Det gjør kontakten enkel og ukomplisert.

Les mer ...

Økonomi

For deg som arrangør er det viktig å vite at din samarbeidspartner for ditt arrangement har en god og trygg økonomi.
Fjell og Fjord Konferanser AS har i mange år hatt god kredittverdighet. 
 

Les mer ...
RGF 2

Reisegarantifondet

Alle norske selskaper som arrangerer turer i hht. lov om pakkereiser er pliktig til å være medlem av RGF. RGF krever at arrangør stiller økonomisk sikkerhet/reisegaranti i hht. reglene i pakkereiseloven. Pakkereiser bestilt hos oss er sikret hos RGF.

Les mer ...

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser