Økonomi

For deg som arrangør er det viktig å vite at din samarbeidspartner for ditt arrangement har en god og trygg økonomi.
Fjell og Fjord Konferanser AS har i mange år hatt god kredittverdighet. 
 

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser