Politidirektoratet

"Stor takk til Fjell og Fjord Konferanser AS - de leverte det de lovet til avtalt pris!"

I tidsrommet 5. - 8.  november 2007 hadde Politidirektoratet ansvar for å arrangere en stor internasjonal konferanse i Oslo - ICPC's Seventh Annual Colloquium on Crime Prevention. Konferansen arrangeres i samarbeid med International Centre for Prevention of Crime (ICPC) som har sekretariat i Montreal, Canada. Konferansen samlet ca. 170 eksperter på kriminalitetsforebygging fra alle verdensdeler.

Dette var en krevende oppgave for et lite direktorat, og vi innså raskt at vi måtte ha bistand fra en profesjonell kursarrangør.

Valget falt på Fjell og Fjord Konferanser AS

Hvorfor?

  • De hadde et tilbud som var lett å forholde seg til, og som var forutsigbart i forhold til kostnader. Dette var avgjørende viktig fordi vi hadde en budsjettramme vi måtte holde oss innenfor.
  • Vi møtte engasjerte personer som innga tillit, og som signaliserte sterkt at de ønsket at vi skulle lykkes med vårt prosjekt.
  • De stilte sin kompetanse til rådighet i alle faser av planleggingen av arrangementet.

Erfaringer.

  • Fjell og Fjord holdt det de lovet. Deres medarbeidere ble en del av teamet som jobbet med planleggingen av arrangementet.
  • De stilte med medarbeidere som viste stort engasjement, fleksibilitet og arbeidsglede, og som hadde en stor del av æren for at arrangementet ble vellykket.
  • De leverte det de lovet til avtalt pris.

Med vennlig hilsen
Erling Børstad
Seksjonssjef - Politidirektoratet

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser