Helsedirektoratet

"Fjell og Fjord Konferanser AS har vært vår samarbeidspartner flere ganger ved arrangering av vår årlige kontrollkommisjonskonferanse...


De har vært ansvarlig for påmelding og registrering av deltakere, kommunikasjon med arrangementssted og teknisk og praktisk bistand gjennom hele arrangementet.

De har vært hyggelige å samarbeide med og gitt svært god service til oss så vel som til deltakerne.

Både arrangement og fakturering har vært gjennomført på en ryddig måte."

Morten Oulie e.f.
Seniorrådgiver

Torill Johnsen
Rådgiver

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser