Transportbrukernes Fellesorganisasjon

"Kompetanse og trygghet - sikret en plettfri avvikling"

Vi har brukt Fjell og Fjord Konferanser AS under vår årlige konferanse "Transport og Logistikk" med i overkant av 700 konferansedeltakere. De var med på den praktiske avviklingen med konferanseresepsjon og med nyttige råd og planer i forbindelse med utstilling, festmiddag og hotellbestillinger. Våre kontaktpersoner hos Fjell og Fjord Konferanser AS loset konferansen trygt i havn - og bedre kan det ikke ha blitt gjort!

Gjennom deres nøyaktighet og deres kreative nyttige råd - skal de ha en stor del av æren for at arrangementet hadde en knirkefri avvikling.

Jo Eirik Frøise
Direktør
Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser