Servicekonferansen

"Hva som kan gjøres bedre neste år vites ikke!"

Til alle i Fjell og Fjord Konferanser med Anne-Lise og Renate i spissen!
 
Årets arrangement, der Fjell og Fjord Konferanser var vår logistikkpartner, i år som ifjor, ble gjennomført på en enda bedre måte enn ifjor, som også var kjempebra!
 
Vi takker også for at årets oppgjør kom i havn på en trygg måte til avtalt tid!"
 
Jan Erik Gullheim
Servicefarm

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser