Trafikanten

"Vi vil på denne måten få uttrykke vår takk og tilfredshet med Fjell og Fjord Konferanser AS for et profesjonelt og vellykket arrangment!  

Konferansen "IT-services in Public Transport" ble på alle måter en suksess for oss som arrangør og for deltagerne. Tilbakemeldingene har vært positive fra alle berørte".

Jarl Eliassen
Adm. Dir.
Oslo og Akershus Trafikkservice AS

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser