Scand-LAS

"På vegne av organisasjonskomiteen vil jeg gjerne takke Fjell og Fjord Konferanser for god bistand under forberedelsene til årets Scand-LAS symposium."

 

"Vi fikk alltid god service da vi henvendte oss til dere, samt fine oversikter over antall påmeldte".
 
Adrian Smith
Leder Organisasjonskomiteen

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser