Norsk Musikkråd

"Norsk musikkråd var teknisk arrangør for konferansen International Ass. for Music Libraries i Oslo i august 2004. Konferansen hadde vel 400 deltakere fra hele verden og var et svært stort løft for oss som arrangører.
Vel 1 1/2 år før konferansen tok vi kontakt med flere konferansearrangører. Fjell og Fjord Konferanser utmerket seg med det beste tilbudet og hadde den beste oppfølgingen i anbudsfasen.
 
Dessverre valgte vi å ta på oss oppdraget selv. Vi engasjerte en som hadde erfaring fra arrangering av tidligere konferanser, men dette viste seg å ikke være tilstrekkelig for den store oppgaven som sto foran oss. Fjell og Fjord hadde kun ansvar for deler av hotell-bookingen og sight-seeing-bookingen, men jeg kan si at uten deres kompetanse og hjelp i forkant og underveis,- og ikke minst smidighet langt utover det avtalen vår innebar, så hadde konferansen ikke blitt gjennomført med slikt resultat som vi klarte.
 
Det var en rekke forhold som vi som "amatører" ikke hadde forutsett knyttet til
- registrering
- betalingsløsninger
- endringer av registreringer
- fakturaspørsmål
- ankomstproblematikk
- endring av flyreiser
- osv osv
 
som gjør at jeg uten forbehold anbefaler Fjell og Fjord. Ikke minst i forhold til den totale kostnad som konferansen til sist kostet oss, i forhold til ekstra betaling til den vi hadde ansatt, innleie av ekstra mannskap, tap på fordringer osv."
 
Morten Hagevik
Informasjonssjef
Norsk Musikkråd

 

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser