FOSK

Forum for offentlige servicekontor har samarbeidet med Fjell og Fjord Konferanser gjennom en årrekke i forbindelse med de årlige servicekonferansene.

 

Vi som arbeider med service til daglig vet mye om hva som er god service og hvilken betydning det har i praksis. Fjell og Fjord Konferanser AS er en unik og uvurderlig samarbeidspartner for en organisasjon som oss. De tar seg av alle tenkelige - og utenkelige - detaljer, og vi opplever en stor trygghet i samarbeidet med dem. Vi vet at de leverer, og vi vet at de strekker seg langt innenfor de rammene vi har avtalt.

Fjell og Fjord Konferanser er profesjonelle - tvers igjennom!
 
Eva K. Lian
Leder for Forum for offentlige servicekontor

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser