TAKO - Senteret

"Jeg har benyttet Fjell og Fjord Konferanser AS flere ganger i forbindelse med nasjonale og internasjonale konferanser, og jeg vil anbefale dem på det varmeste!"

"De gir ryddige og oversiktlige tilbud etter først å gjøre en grundig jobb med å innhente priser og praktisk informasjon. De leverer det de sier til avtalt pris. Faktisk leverer de mer enn bestilt, de løser små og store probelmer på strak arm. Alt med et smil, fleksibilitet og stoisk ro - jeg lurer på hva som skal til for å stresse disse folka?

Så igjen, skal du arrangere noe, velg Fjell og Fjord konferanser AS som din profesonelle arrangør!"

Hilde Nordgarden
Klinikksjef
TAKO-Senteret
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser