Hva er en PCO

PCO (Professional Conference Organizer) er en betegnelse på et selskap som har spesialisert seg på profesjonell prosjektledelse og konferanseadministrasjon. Fjell og Fjord Konferanser AS er en fullverdig PCO.

Som PCO opptrer vi som konsulent og prosjektpartner for den personen eller gruppen som har ansvaret for gjennomføringen av en konferanse eller kongress. Det finnes mange tilbydere som kan hjelpe til med deler av en konferanse, Fjell og Fjord Konferanser AS som PCO er imidlertid totalleverandør av konferanser og kongresser.

Konferanser og kongresser er komplekse arrangementer som er krevende med tanke på ressurser, kompetanse og ikke minst tid. Som PCO kan vi påta oss alle sider ved arrangementet ditt. Vi påtar oss rollen som prosjektledere, og som står som koordinator mellom deg som arrangør og de underleverandørene og tjenestetilbydere som er nødvendige for at arrangementet skal kunne gjennomføres som planlagt. Dermed beholder du kontrollen, og vi sørger for at arrangementet blir gjennomført som planlagt.

Som PCO kan vi komme inn på ulike stadier i arbeidet. Best nytte i samarbeidet har du hvis du engasjerer oss så tidlig som mulig. Med vår lange erfaring kan vi både hjelpe deg å unngå de verste fallgruvene og vi kan hjelpe deg så du ikke pådrar deg unødvendige kostnader. Tidlig i samarbeidet bidrar vi med råd, veiledning, hjelp og kunnskap når det gjelder å finne et egnet sted for arrangementet, budsjettering, valg av ulike leverandører, etablering av fremdriftsplaner etc. Senere bidrar vi med detaljplanlegging, forhandling, markedsføring, påmelding, betaling, gjennomføring og oppsummering.

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser