Hvilke krav bør du stille

En fullverdig PCO bør innfri endel krav til medarbeidere, tjenester og leveranser. Her har vi satt opp hva vi mener er vikig.

Ansatte med inngående fagkunnskap om:
* Prosjektledelse
* Kurs og konferanse
* Kundebehandling
* Hotelldrift
* Tilrettelegging av arrangementet fra A - Å

Dokumenterbar seriøsitet i alle ledd i organisasjonen:
* Ledelse / drift
* Økonomi
* Datasystemer og datasikkerhet
* HMS sertifisering

Tjenester / Leveranser:
* Utarbeide tilbud på løsninger, tilpasset arrangementets behov og målsetting
* Incentiveturer - innland og utland
* Oppfølging / koordinering av leverandører
* Prosjektledelse
* Anbudsarbeid
* Nettbasert og manuell påmelding til arrangementet - konferanseweb
* Tilrettelagt og driftsikkert bookingssystem
* Rutinemessig rapportering til arrangør
* Markedsføring - reklame, design
* Invitasjoner- påmelding, registrering, betaling
* Onsite management
* Event / underholdning / aktivitet
* Teknikk - lyd, lys og bilde
* Transport:
     - Flybilletter til grupper - inn- og utland (Amadeus sertifisert)
     - Togbilletter til grupper
     - Bussleie
     - Båtcharter
* Uttegning av stands til messer og utstillinger
* Koordinering av utstillere
* Utstillingsmateriell - vegger, møbler, lys, strøm etc.
* Administrasjon av abstracts
* Utarbeide ledsagerprogram
* Fakutering
* Økonomisk sluttoppgjør ferdig til revidering (ved prosjektledelse).
 

Copyright © 2014 by Fjell og Fjord konferanser